Hvad er ophavsret?

Når du har læst denne artikel, skulle du gerne være blevet lidt klogere på, hvad ophavsret er, og om du har ophavsret på dine fotografier, tekster mm.
Du kommer også til at blive klogere på forskellen mellem copyright og ophavsret, hvis der da overhovedet er en forskel?

Vi kommer til at gennemgå følgende punkter:

Er copyright og ophavsret det samme?

Mange kalder ophavsret for copyright, men er de to det samme? Selv i Danmark vil ordet copyright nok give de fleste en bedre forståelse af, hvad ophavsret er, end det danske udtryk gør. Vi har simpelthen hørt det så mange gange og set C-logoet så meget, at det sidder fast i vores hjerner. Desværre er der ikke et letgenkendeligt logo for den danske ophavsret, derfor er der også mange danske erhvervsdrivende, der bruger det engelske logo og ord på deres hjemmesider i dag, for at tilkendegive, at de har ophavsretten på deres indhold. Dette har dog ingen juridisk betydning, men det kan virke lidt afskrækkende på ikke-jurister.

For at komme til pointen, så er det korte svar på spørgsmålet om, om copyright og ophavsret er det samme: Ja.

Copyright er det engelske udtryk for ophavsret. De to siger det samme, men de engelske og amerikanske copyright-regler gælder selvfølgelig kun i USA og Storbritannien. Nu tænker du måske, at ophavsret så kun gælder i Danmark, men det er faktisk ikke rigtigt. Selvfølgelig har det andre navne i andre lande, men ophavsretten er blevet ensrettet af flere forskellige internationale aftaler, og derfor er ophavsretten ret ens i de forskellige lande.

ophavsret copyright
Dette er et godt eksempel på et billede, der ikke besidder værkshøjde, og derfor må bruges frit. Læs mere om værkshøjde længere nede på siden.

På grund af de jurisdiktionelle regler, kan vi kun anlægge sager i Danmark og rigsfællesskabet. Det betyder, at hvis en dansk butik misbruger ophavsretten fra en fransk fotograf, kan vi hjælpe, men hvis situationen er omvendt, altså en dansk fotografs værk, der bliver misbrugt i Frankrig kan vi ikke anlægge en sag. Vi kan stadig hjælpe med at stoppe bruddet på fotografens ophavsret, men det kan desværre være ret svært. Kontakt os for at høre nærmere.

Hvad er omfattet af ophavsretsloven?

Det er ikke altid helt nemt, at finde rundt i, hvad der er omfattet af ophavsretsloven. Listen er lang og forvirringen kan være stor, når man læser loven. De to store elementer, som vi hovedsageligt beskæftiger os med, er fotografier og tekster. Listen omfatter dog også musik, billedkunst, bygningskunst og mange andre ting. Vil du læse listen af omfattet materiale kan du gøre det i ophavsretsloven, som du finder her.
Er du stadig i tvivl om, om dit materiale er omfattet af ophavsretsloven, så kontakt os for en uforpligtende vurdering af dit problem.

Der er dog et krav, der skal være opfyldt, før dit materiale er omfattet af loven – det skal nemlig kunne betegnes som et litterært eller kunstnerisk ’værk’.

Hvad er et litterært eller kunstnerisk ’værk’?

Ifølge ophavsretslovens § 1, stk. 1 er det den, der frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, der besidder den ophavsretlige beskyttelse. Og hvad betyder det så?

Helt simpelt kan man stille det op på den måde, at dit materiale skal være originalt. Din tekst eller dit fotografi skal være et resultat af din egen kreative vilje, og på den måde vil det være unikt. Det er selvfølgelig lidt mere kringlet end det, men det giver en god idé om, hvad værkshøjden er.

Hvordan opnår jeg ophavsret?

hvad er ophavsret
© Sander Dalhuisen / Pexels

Ophavsretten opstår automatisk når du frembringer et værk. Det er ikke noget du skal søge om, og det er heller ikke noget, du behøver at skrive nogen steder, at du har.

Vi oplever ofte krænkere, der siger ”men der står ikke nogen steder, at han/hun har ophavsret på fotografiet”. Det skal der heller ikke, for at ophavsretten gælder. Det kan dog hjælpe i forhold til bevisførelse, hvis vi skal anlægge en sag for dig, at dit fotografi f.eks. har et vandmærke. Læs mere i afsnittet Hvordan kan du forebygge ulovlig kopiering af dine fotografier?

Hvor længe gælder ophavsretten?

Er dit materiale omfattet af ophavsretsloven, så vil ophavsretten være beskyttet i 70 år efter din død.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har fået overdraget rettighederne til materialet, er det 70 år efter den originale rettighedshavers død, og ikke efter din død. Det kan f.eks. være, hvis du har arvet rettighederne til et fotografi fra din far, så gælder din ophavsret i 70 år efter hans død.

Opfylder materialet ikke kravet om værkshøjde, har man i stedet det, der kaldes naborettigheder. Her gælder beskyttelsen kun i 50 år efter f.eks. fotografiet er taget.

Hvornår er ophavsretten brudt?

Har du fundet ud af, at dit materiale er omfattet af ophavsretsloven, betyder det bl.a., at det kun er dig, der må bruge og sælge det – du har altså eneret til værket. Der vil således være et brud på ophavsretten, hvis andre bruger din frembringelse, uden du har givet dem lov.

De ophavsretlige krænkelser, vi oftest ser, er andre forretningsdrivende, der kopierer et fotografi eller en tekst, og bruger i deres egen markedsføring. Dette er selvfølgelig ulovligt, og derfor kan indehaveren af ophavsretten have ret til et vederlag, en godtgørelse eller i mere sjældne tilfælde en erstatning (en erstatning kræver dog et beviseligt tab for dig).

Oplever du, at nogen kopierer dit fotografi, din tekst eller en anden frembringelse? Du kan kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at beskytte din ophavsret og sikre dig en betaling samt godtgørelse for misbruget.

Hvad er et brud på ophavsretten værd?

Der er mange faktorer, der afgør, hvad man kan kræve i betaling for et brud på ophavsretten.
Der kan skelnes mellem vederlag, godtgørelse og erstatning for brud på ophavsretten. Der er nemlig forskellige forhold, der afgør, om der er tale om det ene eller det andet – eller alle tre.

Man kan altså ikke altid lige hurtigt komme frem til et beløb, som bruddet på ophavsretten er værd, men vi kan hjælpe dig med en vurdering heraf.

Hvad kan du gøre, når dit fotografi, tekst eller andre frembringelser er blevet ulovligt kopieret af andre?

Når dit materiale er blevet kopieret ulovligt, er der flere ting, du kan gøre.

Du kan selvfølgelig vælge at se den anden vej, men det vil have en negativ effekt på din hjemmeside. Google rangerer nemlig unikt indhold højest – og bruger andre dit materiale, er det ikke længere unikt. Du kan også risikere, at dit brands styrke bliver udvasket og mister sin særlige fremtoning.

Du kan også vælge selv at kontakte krænkeren og løse sagen på den måde.

Vi anbefaler selvfølgelig, at du kontakter os, og lader os håndtere sagen for dig. Så kan vi opretholde din ophavsret, mens du kan bruge din tid på at lave flere flotte værker. Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig her.

ophavsret, copyright, stjålet billede
© EKATERINA BOLOVTSOVA / Pexels

Hvordan kan du forebygge ulovlig kopiering af dine fotgrafier?

For at forebygge ulovlig kopiering af dine fotografier, tekster mv. anbefaler vi altid, at du kommer et vandmærke på dine fotografier, inden du uploader dem på din hjemmeside. Du kan også tilføje en sætning til din footer om, at du har ophavsret på din hjemmeside, og at dit indhold derfor ikke må kopieres uden tilladelse. Dette gør dog ingen forskel juridisk set, da ophavsretten opstår automatisk, og det derfor ikke behøver udspecificeres.
Dette er selvfølgelig ikke en garanti for, at dit materiale ikke bliver stjålet, men det kan måske afskrække nogen.

Vandmærket hjælper også os i forhold til bevisførelse, hvis domstolene skal afgøre din sag. Der er en særlig formodningsregel i ophavsretsloven, der ganske enkelt siger, at man formoder ejerskabet, hvis der er vandmærke, navn eller kendt pseudonym på værket.

© cottonbro / Pexels

Konklusion

Der er mange ting, du skal tage stilling til, når du skal opretholde din ophavsret eller copyright.

Når først dit fotografi, tekst mv. er blevet ulovligt kopieret af andre, må du i gang med at få stoppet krænkelsen, enten selv eller ved at få hjælp af os. Du har typisk ret til, at modtage et vederlag samt en godtgørelse og måske også en erstatning for brud på din ophavsret. Hvilken type du har ret til, kan vi hjælpe dig med at afgøre, da der kan være mange faktorer med i afgørelsen.

Er det en erhvervsdrivende, der har krænket din ophavsret, anbefaler vi som regel, at kræve et vederlag. Ofte anbefaler vi også at kræve en godtgørelse eller en erstatning. Er der derimod tale om privatpersoner kan du sjældent kræve dette, men vi anbefaler, at du kontakter personen og beder dem fjerne krænkelsen.

Kontakt os nu, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning i forhold til dine rettigheder.