Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender  ”cookies”, som udelukkende har det formål at genkende og huske dine indstillinger – hvorfor disse kun er “tekniske cookies”.  Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og fortæller jer her, hvordan vi behandler jeres personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Jacobsen Jura ApS er den dataansvarlige, og sikrer, at vores klienters personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt: Jacobsen Jura ApS
Adresse: Bygmestervej 5, 5750 Ringe
CVR: 40389024
Telefonnr.: 71 74 74 50
Mail: info@jjura.dk

Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler jeres oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Når vi indleder et kundeforhold til, har vi brug for at behandle jeres oplysninger. Vi behandler altid generelle kontaktoplysninger. Derudover kan der behandles følsomme og fortrolige oplysninger, hvis det er nødvendigt i forhold til aftalen.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores kontrakt, en retlig forpligtelse eller en aftale med jer. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra a eller databeskyttelseslovens § 11 stk. 2. Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.

Vi opbevarer personoplysningerne sikkert i fem hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, c. Vi sletter de oplysninger, der ikke er nødvendige.

Overførsel

Jeres oplysninger overføres ikke til andre.

Jeres rettigheder

I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte den dataansvarlige.

Ret til indsigt:
I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse:
I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke
behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Ret til sletning:
I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.

Ret til indsigelse:
I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.

Ret til begrænsning:
I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.

Ret til dataportabilitet:
I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at klage:
I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.

I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.

Udgiver

Jacobsen Jura ApS, CVR: 40389024.
Telefon: 71 74 74 50, e-mail: info@jjura.dk

Læs mere ‘om os‘.

Udarbejdet i samarbejde med Vicky Bender Lorentzen fra VBL Rådgivning